Lidköpingssällskapet i Stockholm

Lidköpingssällskapet i Stockholm är en förening för personer med anknytning till Lidköping. Den hette före namnändringen 1979 Lidköpings-Pojkarnas förening i Stockholm. Då beslutades att även kvinnor är välkomna som medlemmar.

Föreningen bildades 1926 vid en sammankomst på Stallmästaregården och kan alltså se tillbaka på en mer än 85-årig verksamhet. Bland grundarna bör nämnas Erik Bohlin, Axel Högberg, Hans Strömberg, Knut Svensson och Gustaf Westerståhl samt Oskar Franzén (ordf. 1926-57)

Sällskapet har som ändamål att sammanföra i Stockholmsområdet boende personer med ursprung från eller med nära anknytning till Lidköpings kommun. Sällskapet har drygt 80 medlemmar och har under en period haft en varierande verksamhet med många välbesökta aktiviteter. Utöver årsmöte och julfester förekommer pubträffar, studiebesök och utflykter.

Sällskapet verkar för:

  • att vara mötesplats för Lidköpingsbor i förskingringen där medlemmarna kan träffas under gemytliga former
  • att vi kan uppliva gamla minnen och knyta vänskapsband
  • att stärka vår kontakt med hembygden
  • att värna om dialekten
  • att vi kan följa och få information om utvecklingen i Lidköping
  • att medverka till att nyinflyttade från Lidköping som kommit till Stockholm för studier eller arbete skall kunna känna att sällskapet utgör en viktig kontaktlänk med hembygden

Bli medlem om du har anknytning till Lidköping med omnejd.

Årsavgiften är 200 kr som betalas till Pg 191568-5, betalningsmottagare Lidköpingssällskapet. Ange tydliga avsändaruppgifter på talongen samt vilket verksamhetsår som avses.

Lidköpingssällskapet samarbetar med Westgöta Gille, www.westgotagille.se


free counters