Mänsklig bingo är en riktigt bra isbrytare som med fördel kan spelas på vilken fest som helst. Att socialisera med människor är ett bra första steg och när spelet är slut kommer deltagarna att veta mer om varandra på ett intressant sätt. Så här spelar du mänsklig bingo.

Det första steget är att förbereda bingobrickorna. Rita upp ett rutnät med fem rader och fem kolumner på samma sätt som en vanlig bingobricka. Skapa en bricka för varje spelare som har tänkt delta i spelet och ta även fram en penna per bricka. Fyll i de olika bingorutorna. Det finns 25 rutor (5*5) på varje bricka och varje ruta ska innehålla någonting som kännetecknar människor, personlighetsdrag, livsfakta och liknande.

Några exempel på sådana kan vara följande:

  • Äger eller har ägt ett husdjur
  • Åker kommunalt till jobbet eller skolan
  • Har aldrig rökt
  • Har varit på ett sportevenemang
  • Har besökt ett främmande land
  • Har testat en främmande maträtt
  • Har någon gång vunnit någonting
  • Har fler än två husdjur
  • Har arbetat utomlands
  • Har ett konto på en social plattform (exempelvis Facebook)

Dela sedan ut korten och pennorna till de olika spelarna när de kommer till festen. När det är dags att spela berättar du reglerna för alla. Du kan antingen göra detta pö om pö medan du delar ut brickorna och pennorna till respektive gäst eller när alla har anlänt och är redo att lära känna varandra.

Berätta för spelarna att de måste intervjua varandra. Varje spelare får gå runt i gruppen och be andra spelare att kryssa över en (bara en) av de rutor som stämmer in på dem. Endast ett namn eller signatur per spelare räknas. Om ni är väldigt få spelare kan reglerna kring detta vara lite mer avslappnade. Betona att det är ett måste att spelarna socialiserar med varandra! När en person har fått hela brickan signerade vinner den personen. Alternativt kan ni bestämma att man vinner genom att få fem signaturer lodrätt, vågrätt eller horisontellt, precis som i traditionell bingo.